Samorząd Uczniowski

O Samorządzie Uczniowskim

Kilka słów o nas i naszej działalności

Samorząd Uczniowski – jego celem jest zmienianie szkoły i wpływanie na to co się w niej

dzieje tak, aby wszystkim uczniom żyło się w niej dobrze i wszyscy byli zaangażowani w jej

życie.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności SU

z pierwszego semestru 2014/2015

Czytaj więcej...

Plan działania Samorządu Uczniowskiego

w pierwszym semestrze roku szkolnego2011/2012

 

Czytaj więcej...