Pedagog

Aktualności

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać, należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć".

                                                                                                          Janusz Korczak

Zaproszenie dla uczniów

 • Przyjdź do pedagoga z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
 • Zgłoś się również gdy masz ciekawe i twórcze pomysły. Nawet wtedy gdy brakuje Ci dotkliwie pieniędzy, bo istnieją różne formy dofinansowania osób potrzebujących.
 • Chętnie Cię wysłucham, postaram się zrozumieć, wspomóc i wesprzeć w poszukiwaniu dobrych rozwiązań.

 

Zaproszenie dla rodziców i opiekunów prawnych

Współpraca w wychowaniu młodych ludzi sprzyja pokonywaniu oraz rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Rodzice mile widziani.

 

Zaproszenie dla instytucji

Dzięki wzajemnej pomocy możemy wspólnie kreować lepszą rzeczywistość wokół nas.

Współpracując, możemy okazać młodym ludziom więcej troski i zainteresowania.

 

Profilaktyka uzależnień realizowana w Naszej szkole zawiera w sobie:

 • Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
 • Zachęcanie do odkrywania uzdolnień i rozwoju własnych zainteresowań.
 • Dążenie do wzrostu poszanowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącego współczesnych zagrożeń
 • Inspirowanie, zachęcanie, wspieranie w  porzucaniu szkodliwych nałogów na rzecz bez nałogowego stylu życia.
 •     Pomoc dla osób szukających wsparcia specjalisty.
 • Wsparcie w rozwijaniu prawidłowej komunikacji z innymi ludźmi.
 • Negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Zastępowanie zachowań agresywnych społecznie pożądanymi.
 • Naukę poszanowania praw innych ludzi i tolerancji.
 • Współpracę z osobami i instytucjami wspierającymi prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

 

Działania profilaktyczne kierowane są do uczniów, nauczycieli jak i rodziców.

Uczymy się wspólnie radzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami, tak aby życie nas wszystkich było jak najbardziej pełne i satysfakcjonujące.

 

 

 

 

 

Poniedziałek 8.45-14.15
Wtorek 8.45-16.45
Środa 9.00-14.15
Czwartek 8.45-13.00
Piątek 9.15-12.15

 

Pedagog szkolny: mgr Grażyna Kozyra