Historia Szkoły

Nasza szkoła została powołana do życia Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 22 czerwca 1963 roku jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Powołanie jej było wynikiem zapotrzebowania Powiatu Raciborskiego na pracowników dla różnych przedsiębiorstw i zakładów. Zmiany na rynku pracy i potrzeba coraz lepszego kształcenia młodzieży spowodowały tworzenie nowych szkół średnich. Także w naszych murach pojawiły się technika. W 1990 roku powstało Technikum Gastronomiczne, a już rok później Technikum Chemiczne. Nastepnie szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Zawodowych, w skład której wchodziły:

 

Technikum o specjalnościach:

 • technik analityk
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego.

 

Licea Profilowane o profilach kształcenia:

 • usługowo-gospodarczy
 • rolniczo- spożywczy
 • kreowanie ubiorów
 • socjalny.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia i 2 letnia) kształcąca w np w zawodach:

 • lakiernik
 • kucharz małej gastronomii
 • fryzjer
 • cukiernik
 • blacharz samochodowy
 • fotograf
 • ślusarz
 • malarz-tapeciarz

 

Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą:

- Technikum nr 3

- Zasadnicza Szoła Zawodowa nr 3

Nasza Szkoła funkcjonuje już prawie 40 lat. Wielokrotnie udowodniła, że jest placówką kształcącą w kierunkach potrzebnych gospodarce i usługom naszego regionu. Sytuacja taka powoduje, że jesteśmy przygotowani na zmiany wszkolnictwie ponadgimnazjalnym i potrafimy zapewnić odpowiednie wykształcenie w profilowanych liceach zawodowych oraz zasadniczej szkole zawodowej w interesujących, odpowiadających potrzebom rynku pracy specjalnościach.

 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w latach 1963–2014

 

 

DATA

 

 

WYDARZENIE

1 wrzesień 1963 rok Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
30 sierpień 1963 rok Pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej
1963 rok Powołanie na dyrektora szkoły p. Ryszarda Dobosza
1965 rok Uruchomiono Ośrodka Dokształcania Zawodowego
1966 rok Powołanie na dyrektora szkoły p. Stanisława Przybysławskiego
1 wrzesień 1974 rok Utworzenie Liceum Zawodowego
1 wrzesień 1976 rok Przeniesienie do budynku szkolnego Zasadniczej Szkoły Rolniczej
1 wrzesień 1978 rok

Utworzenie Zespołu Szkół Rolniczo-Usługowych, w którego skład weszły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Zawodowe
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza Ministerstwa Rolnictwa
1989 rok Powołanie na dyrektora szkoły p. Doroty Fac
1 wrzesień 1990 rok Utworzenie Technikum Gastronomicznego
1 wrzesień 1991 rok Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych
1 wrzesień 1995 rok Utworzenie Liceum Rolniczego
1 wrzesień 1996 rok Utworzenie Liceum Krawieckiego
1994 rok Powstanie pierwszej pracowni komputerowej
2003 rok Powstanie pracowni internetowej w ramach projektu MENIS
7 września 2002 Utworzenie IV Liceum Profilowanego
1 luty 2004 Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły przez p. Bożenę Chudzińską-Latacz
1 września 2004 Powołanie na dyrektora szkoły p. Bożenę Chudzińską-Latacz
1 września 2014 Powołanie na dyrektora szkoły p. Marzenę Czaplińską-Mroczek
1 września 2015

Utworzenie CKZiU nr 1 w Raciborzu na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych,

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespołu Szkół Zawodowych oraz

powołanie na dyrektora CKZiU nr 1 p. Jacka Kąska