Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja CKZiU Nr 1
 

Dyrektor: Jacek Kąsek


Wicedyrektorzy ds dydaktyczno-wychowawczych:

Zenon Sochacki

Katarzyna Dedek


Wicedyrektor ds kształcenia zawodowego:

Marzena Czaplińska-Mroczek

 
Wicedyrektor ds egzaminów:
Beata Łodziak