Baza szkoły

Pracownie chemiczne

W pracowniach chemicznych odbywają się zajęcia uczniów Technikum Chemicznego. Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia, przygotowują roztwory i odczynniki potrzebne do ćwiczeń. Syntezują ( otrzymują) różne substancje chemiczne o ciekawych własnościach fizycznych i chemicznych. Uczą się jak identyfikować mieszaninę pod względem jakościowym i ilościowym. Poznają sposoby analizy wody, tłuszczów, cukrów. Zajęcia odbywają się w czasie 2,3 godzin lekcyjnych. Uczniowie w klasie III i IV odbywają praktyki zawodowe w zakładach na terenie Raciborza np. ZEW S.A., Mieszko S.A., Rafako S.A.

Nasza galeria.

 

 

Pracownia rolnicza

Pracownie rolnicze są bardzo dobrze wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt RTV. Uczniowie mają, więc możliwość zdobywać wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, wykorzystując pomoce, znajdujące się w pracowniach.

 

Pracownie komputerowe

Uczniowie mają możliwość stałego dostępu do Internetu, poprzez Neostradę TP. Prowadzenie zajęć ułatwia multimedialny rzutnik podłaczony do laptopa. Wszystkie komputery pracują w sieci lokalnej, co ułatwia wymianę plików między użytkownikami. Jedna z pracowni wyposażona jest w monitory LCD. Dodatkowo pracownie wyposażone są w skanery i drukarki. Szkolna biblioteka także wyposażona jest w 4 komputery z monitorami LCD oraz skaner i drukarke laserową. Uczniowie mogą tu również bezpłatnie korzystać z internetu.

 

 

Pracownie gastronomiczne

Pracownie wyposażone są w kuchenki gazowe, na których uczniowie przygotowują różne potrawy w ramach ćwiczeń z technologii żywienia.Dodatkowo stanowiska do pracy wyposażone są w zastawy stołowe i sprzęt gospodarstwa domowego. W jednej z pracowni korzysta się z telewizora i video. Pracownie posiadają liczne prace dyplomowe wykonane przez uczniów, które są na bieżąco wykorzystywane, jako pomoce naukowe.

Zapraszamy do naszej galerii

 

Pracownie językowe

Pracownie wyposażone są w pomocne dydaktyczne tzn. plansze, słowniki, literaturę obcojęzyczną i sprzęt RTV (telewizor, video, wieża). Nauka języków odbywa się w grupach wg stopni zaawansowania.

 

 

Boisko szkolne - Orlik

 

 

Biblioteka

 

{xtypo_rounded4}