Skład redakcyjny

 

SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

 

Opiekunowie zespołu reporterów:

Mariola Szkurłat

 

 

Zespół redakcyjny:

 

Redaktor naczelny - Bednarek Joanna

 

Członkowie:

Zając Alicja

Grim Justyna

Bajor Wiktoria

Rus Amelia

Kus Olimpia

Fandrejewska Kinga

Studniczek Jessica

Lubaszka Daria

Pytko Wojciech

Pawlik Sebastian