Rekrutacja w roku szkolnym 2015-2016

Oferta edukacyjna Zespołu Szkól Zawodowych na rok szkolny 2015/2016

Wybierając naszą szkołę możesz wybrać naukę w Technikum lub Zasadniczej Szkole Zawodowej.

 

W Technikumnauka trwa cztery lata. Podczas nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz przygotowują się do egzaminu maturalnego.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, który organizuje szkoła lub egzaminem na czeladnika, który organizuje Cech Rzemiosł Różnych.

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 dotycząca terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 oraz sprostowanie.

Jeżeli zdecydowałeś się już na konkretny kierunek, zapoznaj się z:
- harmonogramem rekrutacji,
- zasadami rekrutacji i punktacją z poszczególnych przedmiotów.

 

 

Technikum nr 3 (4 - letnie) kształci w następujących zawodach:

» technik żywienia i usług gastronomicznych - charakterystka  kierunku

 

» technik analityk  (z elementami analizy medycznej, farmaceutycznej, kosmetologicznej i krymina)  - charakterystyka kierunku

 

» technik hotelarstwa - charakterystyka kierunku

 

» technik obsługi turystycznej - charakterystyka kierunku

 

» technik usług fryzjerskich - charakterystyka kierunku 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (3 - letnie)

W szkole zawodowej nauka trwa 3 lata. Nauka kończy się egzaminem zawodowym. Przez trzy lata przygotowujesz się do wykonywania zawodu. W tym celu uczysz się przedmiotów zawodowych oraz ogólnych. W klasie pierwszej rozpoczynasz praktykę. Dla Ciebie przygotowaliśmy następujące kierunki kształcenia:

 

» krawiec - NOWOŚĆ !! - charakterystyka zawodu

 

» spredawca - NOWOŚĆ !! - charakterystyka zawodu

 

» fryzjer - charakterystyka zawodu

 

» kucharz - charakterystyka kierunku

 

» wielozawodowa -(wędliniarz, fotograf, złotnik-jubiler, introligator, rolnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)

 

» opis pozostałych zawodów- tutaj

  

 

Link do internetowej strony elektronicznego systemu wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego, znajduje się na stronie www.slaskie.edu.com.pl

 

Jeżeli Twoja przeglądarka ma problem ze stroną elektronicznego naboru, skorzystaj z innej przeglądarki, np z  MOZILLA FIREFOX albo GOOGLE CHROME.