Newsy

FENIKS - X 2011

 

Czytaj więcej...

Feniks i nasi partnerzy

- Junior Media

Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej...

Poszukiwana, Poszukiwany...

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z BYCIA REDAKTOREM SZKOLNEJ GAZETKI „FENIKS”

- odkrywanie, poznawanie pogłębianie swoich zdolności i umiejętności (plastycznych, dziennikarskich, menedżerskich) m. in. poprzez projektowanie szaty graficznej, zbieranie materiałów itp.

Czytaj więcej...