"Mam zawód - mam pracę w regionie"

Analitycy w laboratorium mikrobiologicznym raciborskiego szpitala

Analitycy w laboratorium mikrobiologicznym raciborskiego szpitalaW naszej szkole trwa  projekt unijny „Mam zawód - mam pracę w regionie”, uczestniczą w nim uczniowie klasy w zawodzie technik analityk. Projekt ten jest projektem systemowy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego.

Czytaj więcej...

Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Informuję, iż od 16 stycznia 2012 r. do 24 lutego 2012 r. będzie prowadzony nabór uczniów do projektu systemowego pn. „Mam zawód- mam pracę w regionie” dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Czytaj więcej...