logo.jpg

Rekrutacja do projektu Erasmus

Formularz rekrutacyjny do pobrania tutaj

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu Erasmus: „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”.

 Osoby chcące wyjechać na praktykę do Hiszpanii składają formularze
rekrutacyjne do 18 września 2015 roku u pani Małgorzaty Warwas lub pani
Iwony Niklewicz-Wróbel po wypełnieniu jedynie części A  (wraz z
podpisem rodzica nawet, jeśli są pełnoletni)

Formularz rekrutacyjny do pobrania tutaj