change background color joomla

Uczniowie CKZiU nr 1 z pasją o sztuce

12 kwietnia w CKZiU Nr 1 przy ulicy Wileńskiej 8 odbył się szkolny konkurs „W ŚWIECIE REKWITYZÓW I SYMBOLI”. Skierowany był do uczniów  Technikum Nr 1, Technikum Nr 2 i Technikum Nr 3, i zgromadził młodzież, dla której malarstwo i rzeźba są szczególnie bliskie.

Wtorkowy poranek ze sztuką okazał się ucztą duchową dla szesnastu uczestników konkursu i ich nauczycieli. „Grupa Laokoona”, „Huśtawka” J-H. Fragonarda, „Kredowe skały na Rugii” C.D. Friedricha czy „Żydówka z pomarańczami” A. Gierymskiego to tylko niektóre dzieła sztuki analizowane w ramach konkursu. Cały konkurs składał się z trzech etapów: testu dotyczącego objętych regulaminem dzieł sztuki, prezentacji wybranego losowo dzieła i rozpoznania tytułu dzieła, autora i epoki, z której pochodzi po niewielkim jego fragmencie. Jury w składzie Justyna Rusin, Agnieszka Darzycka, Mariola Szkurłat zadecydowało, że największymi znawcami analizowanych obrazów są:

I miejsce: Magdalena Szuba i Paulina Hanka z Technikum Nr 3

II miejsce: Natalia Tomaszkiewicz i Dawid Spata z Technikum Nr 1

III miejsce: Kinga Fandrejewska i Jessica Studniczek z Technikum Nr 3

W konkursie udział wzięły również: Katarzyna Budzyńska i Nicol Przybyła z Technikum Nr 2 oraz Daria Lubaszka, Dagmara Glania, Magda Matuszak, Paulina Gajdeczka, Emilia Kalinowska, Agnieszka Banowska, Monika Mucha, Katarzyna Komor z Technikum Nr 3. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Wierzymy, że cel konkursu – kształcenie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki oraz tradycji kulturowej, rozwijanie ich wrażliwości estetycznej oraz integracja uczniów CKZiU Nr 1 – został osiągnięty.

Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego:  p. Justyna Rusin i p. Mariola Szkurłat.