change background color joomla

Ważne komunikaty!!!

Komunikaty dla zdających egzamin zawodowy w roku szkolnym 2015-2016

1.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada  2015 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w  sesji  styczeń  – luty 2016 r. Więcej na stronie: www.oke.edu.pl

 2.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  styczeń - luty  2016 r. Więcej na stronie: www.oke.edu.pl

3.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. (aktualizacja 30.11.2015 r.). Więcej na stronie: www.oke.edu.pl