Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego - 2016 rok

Informacja dla ucznia/absolwenta dotycząca organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.
Termin oddawania deklaracji na egzamin w sesji zimowej mija 14 września 2015 roku.

 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
  • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Więcej na stronie: www.oke.jaworzno.pl