Wędliniarz

Absolwent potrafi:

- dokonywać rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawać mięsa,
- magazynować i przygotowywać mięsa do dystrybucji,
- obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa,
- wykonywać prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
- magazynować i przygotowywać przetwory mięsne i tłuszczowe do dystrybucji,


Gwarancja zatrudnienia w Zakładzie Rzeźniczo – Wędliniarskim Ernestyna Janety