Sprzedawca

Absolwent potrafi:

 

sprzedawca2- sprzedawać towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej

- obsługiwać nabywców bezpośrednio lub pośrednio,

- organizować zaopatrzenie i przyjmować dostawy towarów,

- sprawdzać towary pod względem ilościowym i jakościowym,

- uiszczać należności za dostarczone produkty,

- przygotowywać produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania,

- informować nabywcę o walorach sprzedawanych produktów,

- pomagać nabywcy przy wyborze produktu,

- sprawnie realizować zamówienia składane przez nabywców

- inkasować należności za sprzedane produkty,

- przyjmować i rejestrować zamówienia na towary

- zawierać transakcje sprzedaży, sporządzać faktury za towary.

 

Gwarancja zatrudnienia w firmie M&W Sklepy WĘDZARNIA w Raciborzu.