Kucharz

Absolwent potrafi:

- dokonywać jakościowej oceny surowców, półproduktów i potraw,
- przechowywać surowce, półprodukty i wyroby kulinarne, dobierać surowce do produkcji potraw i napojów,
- sporządzać półprodukty, potrawy i napoje,
- zestawiać potrawy i napoje w dania oraz posiłki,
- stosować zasady racjonalnego żywienia,
- sporządzać kalkulację cenową potraw i napojów,
- opracowywać ofertę kulinarną,
- wykonywać czynności związane z ekspedycją potraw i napojów,


Absolwent może podejmować pracę:

- we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej np. hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie i obiektach żywienia zbiorowego np. stołówki,

instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności.