Krawiec

Absolwent potrafi:

- rozpoznawać materiały odzieżowe i określać ich zastosowania,

- dobierać fason odzieży do typu sylwetki klienta,

- interpretować rysunki żurnalowe i modelowe,

- wykonać proste projekty plastyczne,

- konstruować i modelować formy odzieży zgodnie z zamówieniem klienta,

- obsługiwać maszyny szwalnicze i urządzenia odzieżowe,

- obsługiwać programy komputerowe wspomagające realizację zadań zawodowych,

- szyć odzież z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych;

- wykonać przeróbki i naprawy wyrobów odzieżowych;

- prowadzić własną działalność gospodarczą

 

Możliwości zatrudnienia:

- Spółdzielnia Pracy Krawieckiej „JEDNOŚĆ” oraz  Spółdzielnia Meblarska „RAMETA”;

- Zakłady krawieckie.

 

Pracodawcy gwarantują zatrudnienie dla około 40 osób w tym zawodzie.

 

UWAGA:

- Uczniowie przyjęci do ZSZ w zawodach kucharz i rolnik objęci są obowiązkowi badaniami lekarza Medycyny Pracy i Sanepidu, na podstawie skierowania ze szkoły.
- Badania te należy przeprowadzić w miesiącach lipiec- sierpień u wyznaczonego przez szkołę lekarza.
- Pracownicy młodociani dodatkowo dostarczają: zaświadczenie (umowę) dot. praktycznej nauki zawodu oraz zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu

Uwaga!Uczniowie, kształcący się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, za wyjątkiem zawodów: kucharz i rolnik, są pracownikami młodocianymi, więc muszą mieć zaświadczenie o przyjęciu na praktykę wystawione przez pracodawcę.