Cukiernik

Absolwent potrafi:

- dobierać, oceniać i przygotowywać surowce, półprodukty i dodatki do produkcji wyrobów cukierniczych,,

- sporządzać półprodukty, wyroby cukiernicze i oceniać ich jakość,

- prowadzić procesy technologiczne zgodnie z normami,systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

- projektować i wykonywać dekoracje wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,

- obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji cukierniczej,

- prowadzić dokumentację produkcji i rozliczać zużycie surowców, oraz kalkulować ceny.

 

Absolwent może podejmować pracę w:

- ciastkarniach, cukierniach, zakładach przemysłu cukierniczego,

- zakładach gastronomicznych oraz innych zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze.

- może także podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek.