Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

"WYBIERZ ZAWÓD, NIE SZKOŁĘ"

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3:

kucharz    fryzjer    

 

Klasa wielozawodowa - przykładowe wybrane kierunki:

 

cukiernik  piekarz
 fotograf  rolnik