Technik żywnienia i usług gastronomicznych

 

Absolwent potrafi:

- Organizować i kierować pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn  i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego.

- Fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę np. dobierać urządzenia i sprzęt do wykonywania usług gastronomicznych, kalkulować koszty usług gastronomicznych, prowadzić sprzedaż usług gastronomicznych,

- Korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej,


Absolwent może podjąć pracę:

- We wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp,
- W instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
- Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.