Technik hotelarstwa

 

Nauka w technikum hotelarskim to:

- Uzyskanie w czasie nauki gruntownej i wszechstronnej wiedzy teoretycznej
i praktycznej w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego na stanowiskach we wszystkich działach obiektu hotelarskiego, poznanie zasad marketingu i tworzenia strategicznych planów rozwoju placówek.
- W klasie II i III – miesięczne praktyki zawodowe w hotelach powiatu raciborskiego i całego kraju
- Wycieczki dydaktyczne
- Umiejętność porozumiewania się w dwóch językach obcych
- Możliwość wzięcia udziału w konkursach
- Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
- Zdana matura  =  możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych


Absolwenci będą mogli podjąć pracę w hotelach, schroniskach turystycznych, pensjonatach, motelach lub też poprowadzić własny pensjonat  albo gospodarstwo agroturystyczne.